OM UDSTILLINGEN

OM UDSTILLINGEN

MIXOSCOPE er skabt af Det Kgl. Bibliotek i forbindelse med udstillingen Blinde vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien, der vises i Den Sorte Diamant fra maj 2017 til februar 2018.

Udstillingen viser den visuelle kulturarv fra den danske koloni. Landkort, postkort, avisillustrationer og særligt fotografier kan måske synes at give et direkte vindue til fortiden, men billeder er altid skabt fra betragterens vinkel – og er derfor aldrig neutrale. Udstillingen fortæller om dem, der har taget billederne og om billedernes brug.

Det historiske materiale udstilles sammen med videoværker af billedkunstnerne Jeannette Ehlers og Nanna Debois Buhl, der begge arbejder med fremstillingen af Danmarks koloniale fortid. Udstillingen indeholder også forskellige menneskers nutidige reaktioner på billederne optaget af Living Archives.

Læs mere om udstillingen her.

About the exhibition

MIXOSCOPE is made by The Royal Library in connection with the Exhibition Blind spots. Images of the Danish West Indies colony and is held at the Black Diamond from May 2017 to February 2018.

The exhibition portrays the visual cultural heritage from the Danish colony. Country maps, post cards, newspaper illustrations and especially photographs may seem to give a direct window to the past but pictures are always formed from the viewer’s perspective – and are therefore never neutral. The exhibition tells the story of the people who took the photos and the use of the photos.

The historic material is shown with the video works of visual artists Jeannette Ehlers and Nanna Debois Buhl, both engaged in portraying Denmark’s colonial past. The exhibition also shows the reaction to the photos today with a number of people taken by Living Archives.

Read more about the exhibition here