OM FOTOGRAFIERNE

Fotografierne i MIXOSCOPE kommer fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling. De kunne omkring år 1900 købes i Kgl. Hoffotograf Peter Elfelts butik i København. De var taget med et stereokamera og kunne derfor ses i 3D med et særligt apparat. Den type fotografi blev kaldt for stereoskoper. På en tid, hvor de færreste havde råd til at rejse ud, var de populære som en slags vinduer til det fremmede.

Fotografierne fra Dansk Vestindien var taget af forskellige danskere. Når nogen rejste til øerne, fik de et kamera med af Elfelt. Han fik til gengæld billederne til salg. Der var især interesse for billeder af det, der så anderledes ud end Danmark. Det kunne være den tropiske natur eller den lokale befolkning.

Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret fotografier, aviser og andre materialer fra Dansk Vestindien. Se samlingen her.

ABOUT THE PHOTOS

The photos in MIXOSCOPE originate from photo collection of the Royal Library. Around 1900 they were available in the Photographer for his Majesty the King Peter Elfelt’s shop in Copenhagen. They were taken with a stereo camera and could therefore be seen in 3D with a special apparatus. This type of photography was called stereoscopes. At that time, when few people could afford to travel, they were popular as a kind of windows to the outside world. 

The photos from the Danish West Indies were taken by Danes. When people went to the islands, Elfelt gave them a camera.  In return, he set the photos up for sale. Photos of things that looked different from Denmark were of particular interest.  It could be the tropic nature or local population.

The Royal Library has digitalised photographs, newspapers and other material from the Danish West Indies. Visit the collection at (http://www.kb.dk/da/nb/tema/dvi/index.html)